Skip to main content

Table 2 Biochemical properties of PGLs and PMGLs

From: Pectinolytic lyases: a comprehensive review of sources, category, property, structure, and catalytic mechanism of pectate lyases and pectin lyases

Source PL Category Name M.W. (kDa) Temperature (oC) pH Cations Products Reference
Bacillus sp. N16-5 PL1 PGL Bsp165PelA 42 50 11.5 DP2,3 Gang et al. (2010)
Aspergillus luchuensis var. saitoi PL1 PGL AsPelA 35 30 8.0 Ca2+ DP3,4 Kamijo et al. (2019)
Aspergillus parasiticus PL1 PGL PelB 44 55 9.1 Ca2+ DP2-4 Wang et al. (2014)
Bacillus licheniformis PL1 PGL BliPelA 35 70 11.0 Ca2+ DP2,3 Zhou t al. (2017a, b)
Yersinia enterocolitica PL2 PGL YePL2A 9.6 Mn2+/Ni2+ DP2-5 Abbott and Boraston (2007)
Erwinia carotovoraEc153 PL2 PGL Pel153 56 Ca2+ Trollinger et al. (1989)
Paenibacillus amylolyticus PL3 PGL PelB 55 9.5 Ca2+ Boland et al. (2010)
Bursaphelenchus xylophilus PL3 PGL rBxPEL1 27 55 8.0 Ca2+ - Kikuchi et al. (2006)
Bursaphelenchus xylophilus PL3 PGL BxPEL3 9.0 Ca2+ Lee et al. (2013)
Bacillus sp. Strain KSM-P15 PL9 PGL Pel-15H 70 55 11.5 Ca2+ Ogawa et al. (2000)
Xanthomonas campestris PL10 PGL r-PL D 38 30 9.0 Ca2+ Yuan et al. (2012)
Bacillus alcalophilus NTT33 PL10 PGL Pel-A 35 45 9.5 Ca2+ Zhai et al. (2003)
Penicillium occitanis PGL Pel1 39 60 9.0 Ca2+ Damak et al. (2011)
Aspergillus parasiticus PGL ApPel1 41 50 4.0 Ca2+ DP2-5 Yang et al. (2020)
Aspergillus terricola MTCC 7588 PMGL PNL 35 ± 1 50 8.0 Yadav et al. (2009a)
Paenibacillusamylolyticus CCT7128 PMGL PL 40 7.9 Sakiyama et al. (2010)
Rhizopus oryzae PMGL PL 31 50 7.5 Hamdy (2005)
Aspergillus ficuum MTCC 7591 PMGL PNL 31.6 50 5.0 Yadav et al. (2008a, b)