Skip to main content

Table 1 Primers used in this study

From: Metabolic engineering of methylotrophic Pichia pastoris for the production of β-alanine

Primers name Sequences (5′ → 3′)
5′AOX1 GACTGGTTCCAATTGACAAGC
3′AOX1 GCAAATGGCATTCTGACATCC
His4-BamHI-F GCATGGATCCATGACATTTCCCTTGCTAC
His4-BamHI-R GCATGGATCCGTTAAATAAGTCCCAGTTTCTC
pMPICZA-3881-F GGTTTAGTTCCTCACCTTG
pMPICZA-4256-R TCCCCCTTTTCCTTTGTC
Kan-pMPICZA-F ACAAGGTGAGGAACTAAACCATGAGCCATATTCAACGG
Kan-pMPICZA-R TCGACAAAGGAAAAGGGGGATTAGAAAAACTCATCGAGC
Hyg-pMPICZA-F ACAAGGTGAGGAACTAAACCATGAAAAAGCCTGAACTCAC
Hyg-pMPICZA-R TCGACAAAGGAAAAGGGGGACTATTCCTTTGCCCTCGG
pTEF1-F GCAATCTAATCTAAGGGGCGGTGT
CYC1TT-R TTCGAGCGTCCCAAAACCTTCTCAAGC
ADCBs-XhoI-F GCATCTCGAGATGGATGTATCGAACAATGATGAGC
ADCBs-NotI-R GCATGCGGCCGCCTACAAAATTGTACGGGCTG
Oan-XhoI-F GCATCTCGAGATGTCCGTATCTGAAACC
Oan-NotI-R GCATGCGGCCGCTCAGATAACGGTAGTTGCTACGC
Spe-XhoI-F GCATCTCGAGATGAAAAAAATCATGATGATCGG
Spe-NotI-R GCATGCGGCCGCTTATGCGATAAAGCCACCGTC
AAT1-BstBI(gb)-F ATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAATGTCGTTTTCAACGCAGAA
AAT1-NotI(gb)-R AGTTTTTGTTCTAGAAAGCTGGCGGCCGCCTATACACGCACAACCTGAT
AAT2-BstBI(gb)-F ATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAATGTCGTTTTCAACGCAGAA
AAT2-NotI(gb)-R AGTTTTTGTTCTAGAAAGCTGGCGGCCGCCTATACACGCACAACCTGAT
AsPCK-BstBI(gb)-F ATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAATGACTGACTTAAACAAACTCG
AsPCK-NotI(gb)-R AGTTTTTGTTCTAGAAAGCTGGCGGCCGCTTATGCTTTTGGACCGGCGCCAAC
PPC-BstBI(gb)-F ATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAATGAACGAACAATATTCCGC
PPC-NotI(gb)-R AGTTTTTGTTCTAGAAAGCTGGCGGCCGCTTAGCCGGTATTACGCATAC
PCK-BstBI(gb)-F ATCAAAAAACAACTAATTATTCGAAATGCGCGTTAACAATGGTTTG
PCK-NotI(gb)-R AGTTTTTGTTCTAGAAAGCTGGCGGCCGCTTACAGTTTCGGACCAGCCGC