Collections

2015

Thematic series
ISBBE 2015: Biosystems and Biodesign Engineering
Bioresources and Bioprocessing
Edited by: Dr Qiyao Wang, Dr Menghao Cai, Prof Yuanxing Zhang, Prof Qin Liu, Prof Bang-Ce Ye, Hui-Lei Yu
Collection published: 27 April 2015
Updated: 28 December 2015


2014

Thematic series
Systems and Synthetic Biology
Bioresources and Bioprocessing
Edited by: Prof Kazuyuki Shimizu, Prof Qiang Hua, Anping Zeng
Collection published: 30 September 2014
Updated: 11 February 2015

Thematic series
Cell-Free Biomanufacturing
Bioresources and Bioprocessing
Edited by: Prof Y-H Percival Zhang, Yasuhisa Asano, Lirong Yang, Prof Jian-He Xu
Collection published: 31 August 2014
Updated: 28 October 2014

Advertisement